De AIVD brengt regelmatig de bevindingen uit zijn onderzoeken naar buiten. Dit gebeurt in de vorm van Kamerstukken, maar ook met publicaties per aandachtsgebied. Daarnaast brengen wij jaarlijks het AIVD-jaarverslag uit met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het dreigingsbeeld voor Nederland.

714 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ik heb geen DigiD, waar kan ik die aanvragen?

U kunt uw DigiD zelf aanvragen via www.digid.nl. Als u geen DigiD heeft, dan kunt u geen gebruik maken van eOPG.

Vraag en antwoord

Ik moet een Opgave persoonlijke gegevens (OPG) invullen voor een veiligheidsonderzoek dat mijn (toekomstige) werkgever voor mij gaat aanvragen. Wat moet ik doen?

Informeer bij uw (toekomstige) werkgever welke route deze gaat gebruiken. Het invullen van een OPG kan via de webapplicatie...

Vraag en antwoord

Kamerbrief en beantwoording Kamervragen naar aanleiding van CTIVD-rapport 56

Minister Ollongren van BZK heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de publicatie van CTIVD-rapport nummer 56 en de daarop...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-04-2018

Kamerbrief met kabinetsreactie uitslag referendum Wiv 2017

Brief aan de Kamer na weging van de uitslag van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-04-2018

CTIVD-rapport 56 over multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten

Toezichtsrapport van de Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over multilaterale...

Rapport | 28-03-2018

Aanbiedingsbrief bij CTIVD-rapport 56 over multilaterale gegevensuitwisseling

Kamerbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het toezichtsrapport van de Commissie van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-03-2018

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 47

Het dreigingsniveau voor Nederland blijft op niveau 4 van de 5. Dat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. Dat staat in...

Kamerstuk | 26-03-2018

Naar aanleiding van: 'van alles en iedereen gegevens verzamelen'

In de aanloop naar het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) wordt geregeld...

Publicatie | 19-03-2018

Kamerbrief ongewenste buitenlandse inmenging

Ongewenste buitenlandse inmenging raakt het fundament van de Nederlandse democratische rechtsorde en onze open samenleving en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-03-2018

Kamerbrief reactie op motie lid Schouten over parlementaire controle op diensten

Brief met een reactie op de motie van het Kamerlid Schouten. In deze motie wordt de regering verzocht een internationaal...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-03-2018