De AIVD brengt regelmatig de bevindingen uit zijn onderzoeken naar buiten. Dit gebeurt in de vorm van Kamerstukken, maar ook met publicaties per aandachtsgebied. Daarnaast brengen wij jaarlijks het AIVD-jaarverslag uit met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het dreigingsbeeld voor Nederland.

725 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanbiedingsbrief bij CTIVD-rapport 56 over multilaterale gegevensuitwisseling

Kamerbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het toezichtsrapport van de Commissie van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-03-2018

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 47

Het dreigingsniveau voor Nederland blijft op niveau 4 van de 5. Dat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. Dat staat in...

Kamerstuk | 26-03-2018

Naar aanleiding van: 'van alles en iedereen gegevens verzamelen'

In de aanloop naar het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) wordt geregeld...

Publicatie | 19-03-2018

Kamerbrief ongewenste buitenlandse inmenging

Ongewenste buitenlandse inmenging raakt het fundament van de Nederlandse democratische rechtsorde en onze open samenleving en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-03-2018

Kamerbrief reactie op motie lid Schouten over parlementaire controle op diensten

Brief met een reactie op de motie van het Kamerlid Schouten. In deze motie wordt de regering verzocht een internationaal...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-03-2018

Kamerbrief minister BZK over tapstatistieken AIVD

Kamerbrief van de ministers van BZK en Defensie met een overzicht van de inzet van bijzondere bevoegdheden onder artikel 25 van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-03-2018

Kamerbrief minister BZK bij openbaar jaarverslag AIVD 2017

Kamerbrief van minister Ollongren bij het openbare jaarverslag van de AIVD over 2017. Ook stuurt de minister het jaarbeeld 2017...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-03-2018

Jaarverslag AIVD 2017

Dreigingen voor de nationale veiligheid die we van oudsher kennen, zoals spionage, heimelijke politieke beïnvloeding,...

Jaarverslag | 06-03-2018

Uitwerkingen AIVD kerstpuzzel 2017

De AIVD kerstpuzzel 2017 is nagekeken! Download hieronder de uitwerkingen van deze kerstpuzzeleditie. De puzzelmakers geven bij...

Publicatie | 02-03-2018

Beleidsregel Veiligheidsonderzoeken

Per 1 maart 2018 wordt de beleidsregel Veiligheidsonderzoeken aangepast.

Publicatie | 21-02-2018