Nieuw plaatsvervangend hoofd BVD

Met ingang van 1 juni 2001 zal de heer Th(eo) P.L. Bot (49) worden benoemd tot plaatsvervangend hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Hij wordt eveneens directeur van de directie Strategie en Juridische Zaken.

De heer Bot werkt sinds 1983 bij het Openbaar Ministerie. Momenteel is hij fungerend hoofdofficier van justitie Zaanstreek-Waterland, tevens plaatsvervangend hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem. Bot was van 1991 tot 1994 bij de BVD gedetacheerd als hoofd van de afdeling Strategie, Planning en Control.