Eerste Kamer stemt in met nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor een nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Minister de Vries (BZK) zei in de Eerste Kamer dat de nieuwe wet model kan staan voor de wetgeving in Europa op het terrein van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

In de wet worden de taken en bevoegdheden van de huidige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en Militaire Inlichtingendienst (MID) opnieuw geregeld. Ook wordt een onafhankelijke commissie van toezicht in het leven geroepen. De BVD krijgt er een nieuwe taak bij, namelijk het verzamelen van inlichtingen over andere landen. De namen van de diensten veranderen in Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De nieuwe wet treedt later dit jaar in werking.