Brief aan H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme en de heer dr. E.K.W. de Roy van Zuydewijn

Mede namens de minister-president hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie een brief gestuurd aan H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme en de heer dr. E.K.W. de Roy van Zuydewijn.

"Zoals uit de verklaring die de MP gisteren heeft afgelegd en de antwoorden op de Kamervragen blijkt, is er ten tijde van uw voorgenomen huwelijk door de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging informatie verzameld.

In aanvulling hierop hechten wij eraan u mede te delen dat dit behoort tot de reguliere taakuitoefening van beide diensten, passend binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders. Dergelijke informatieverzameling vindt in het algemeen plaats zonder aparte machtiging op ministerieel niveau en er was geen aanleiding ons daarover te informeren. Daarenboven is dergelijke informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de voormalige BVD, binnen de dienst slechts zeer beperkt toegankelijk.

Het bovenstaande heeft ertoe geleid dat tot onze spijt deze informatie van beide diensten, abusievelijk en achteraf bezien ten onrechte, niet betrokken is bij de beantwoording van uw eerdere correspondentie."