Rechter: AIVD geeft voldoende inzage in dossiers

De hoogste bestuursrechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opnieuw in het gelijk gesteld in een procedure over het verlenen van inzage in BVD (nu: AIVD) dossiers.

De procedure in kwestie was aangespannen door een aantal organisaties en individuele personen, vertegenwoordigd door de vereniging Steunpunt Inzage PID-Nijmegen (SIP). De Vereniging SIP, die actie voert tegen het bestaan van geheime dossiers, eiste begin jaren negentig onverkort inzage in een groot aantal dossiers van de BVD. Voor zover het belang van de staatsveiligheid dat toeliet, werd ook inzage verstrekt in de gevraagde gegevens.

De SIP was van mening dat meer vrijgegeven zou moeten worden. De afdeling bestuursrechtspraak oordeelde evenwel, in lijn met haar vaste jurisprudentie, dat de AIVD geen inzage hoeft te geven in documenten die zicht kunnen bieden op zijn actuele kennisniveau, bronnen of werkwijzen.

Uitspraak Raad van State zaaknummer 200102049 3 juli 2003

Uitspraak Raad van State zaaknummer 200103789 3 juli 2003