Vervolgstappen wetsvoorstel tot wijziging van de Wiv 2017

Demissionar ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Bijleveld van Defensie hebben eerder deze week de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de vervolgstappen die worden gezet om tot een wetswijziging te komen van de Wiv 2017.

Beeld: ©iStockphoto

Beide ministers geven aan de komende periode te zullen benutten om een analyse te maken van de aanbevelingen die de Evaluatiecommissie Wiv heeft gedaan. 

Daarbij kijken de ministers ook naar het rapport van de Algemene Rekenkamer naar de slagkracht van de diensten betrokken, de uitkomsten van recente debatten in Eerste en Tweede Kamer en de zienswijze van de onafhankelijke toezichthouders CTIVD en TIB. 

Deze brede analyse zal dit najaar uitmonden in een notitie op hoofdlijnen waarover verder politiek debat kan worden gevoerd. 

Daarna volgt het wetsvoorstel tot wijziging van de Wiv 2017.