Reactie AIVD op artikel uit De Telegraaf d.d. 21 januari 2006

De AIVD neemt het hoog op dat opnieuw staatsgeheimen in verkeerde handen zijn gevallen. De AIVD is onmiddellijk een diepgaand intern onderzoek gestart temeer omdat De Telegraaf heeft aangegeven dat de gegevens circuleren in het criminele circuit.

De rol van de AIVD, destijds de BVD, met betrekking tot de georganiseerde criminaliteit bestond uit onderzoek naar mogelijke aantasting van de integriteit van de openbare sector. Kort gezegd: in welke mate is de onderwereld in staat de bovenwereld te manipuleren. Dit onderwerp had bijzondere aandacht in de periode 1996-1999. Hierover is ook in de jaarverslagen van de dienst gepubliceerd.

Over de inhoud van dat onderzoek doen wij geen mededelingen.

Zodra het interne onderzoek daar aanleiding toe geeft, zal aangifte worden gedaan.