Contact

De AIVD is telefonisch en per post bereikbaar. De AIVD bezoeken kan alleen wanneer dit van tevoren is aangemeld.

De AIVD is telefonisch 24 uur per dag bereikbaar. Verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. E-mailen is niet mogelijk.

Telefoon en fax

Telefoonnummer: 079 - 320 50 50
Faxnummer: 070 - 320 07 33

Bezoekadres

Europaweg 4
2711 AH Zoetermeer

Let op! Bezoekers moeten van tevoren aangemeld worden. Het kantoor van de AIVD is volgens de wet een 'verboden plaats'. Dit houdt in dat het als misdrijf wordt beschouwd wanneer iemand zich illegaal of ongewenst op zo'n plaats bevindt.

Routebeschrijving naar het AIVD-gebouw.

Postadres

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Een klacht indienen over de AIVD

Als u denkt dat de AIVD zich onbehoorlijk heeft gedragen tegenover u of iemand anders, dan kunt u daarover een klacht indienen.

Afdeling Communicatie

De AIVD heeft een afdeling Communicatie die algemene informatie over de dienst verstrekt. Deze afdeling verzorgt ook de publicatie van diverse rapporten en brochures van de AIVD. De rapporten en  brochures staan op de pagina AIVD-publicaties digitaal. U kunt ze ook (gratis) bestellen. De afdeling Communicatie is via het algemene nummer van de AIVD te bereiken.

Zie ook