Contact

Heeft u informatie waarvan u denkt dat die voor de AIVD van belang kan zijn, over terrorisme of spionage bijvoorbeeld? Dan kunt u de AIVD bellen of schrijven.

Gaat het om een acute, levensbedreigende situatie? Bel dan de politie op 112.

De AIVD is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Wij maken nooit aan anderen bekend wie ons informatie heeft verstrekt (bronbescherming). Dat is wettelijk geregeld.

U kunt niet e-mailen met de AIVD. E-mailverkeer via internet is kwetsbaar, omdat anderen ongewenst en ongemerkt kunnen meelezen. Daarom kan alleen telefonisch en schriftelijk contact worden gezocht met de AIVD.

Telefoonnummer: 079-320 50 50
Faxnummer: 070-320 07 33

Postadres

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

De AIVD bezoeken

De AIVD is gevestigd aan Europaweg 4 in Zoetermeer. Bezoekers moeten van tevoren worden aangemeld. Het kantoor van de AIVD is volgens de wet een 'verboden plaats'. Dat betekent dat het als een misdrijf wordt beschouwd wanneer iemand zich daar ongewenst of ongevraagd bevindt.

Routebeschrijving

Vragen over uw veiligheidsonderzoek

Heeft u een vraag over een veiligheidsonderzoek dat u moet ondergaan of waar u bij betrokken bent? U kunt hierover contact met ons opnemen. 

Een klacht indienen over de AIVD

Als u denkt dat de AIVD zich onbehoorlijk heeft gedragen tegenover u of iemand anders, dan kunt u daarover een klacht indienen.

Kennisnemen van AIVD-informatie

Het is mogelijk om bij de AIVD gegevens op te vragen. Die kunnen gaan over uzelf, over een overleden naast familielid of over een bepaald onderwerp.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) bepaalt wat wij u wel en niet ter inzage mogen geven. Meer informatie vindt u op de pagina over inzageverzoeken.

Afdeling Communicatie

De AIVD heeft een afdeling Communicatie die algemene informatie over de dienst verstrekt. Deze afdeling verzorgt ook de publicatie van diverse rapporten en brochures van de AIVD.

De rapporten en brochures staan in digitale vorm op de pagina AIVD-publicaties. U kunt sommige ook (gratis) in gedrukte vorm bestellen. De afdeling Communicatie is via het algemene nummer van de AIVD te bereiken.

Acute situatie? Bel de politie

Gaat het om een acute, levensbedreigende situatie? Bel dan de politie op 112.

De AIVD is geen opsporingsinstantie en doet alleen onderzoek naar zaken die een bedreiging van de nationale veiligheid vormen. Als u informatie heeft over criminele activiteiten die niet met de aandachtsgebieden van de AIVD te maken hebben, kunt u contact opnemen met de politie.