Contact

Heeft u informatie waarvan u denkt dat die voor de AIVD van belang kan zijn, over terrorisme of spionage bijvoorbeeld? Dan kunt u de AIVD bellen of schrijven.

Gaat het om een acute, levensbedreigende situatie? Bel dan de politie op 112.

Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Wij maken nooit aan anderen bekend wie ons informatie heeft verstrekt (bronbescherming). Dat is wettelijk geregeld.

E-mailen niet mogelijk

U kunt niet mailen naar een algemeen mailadres de AIVD. E-mailverkeer via internet is kwetsbaar, omdat anderen ongewenst en ongemerkt kunnen meelezen. Daarom kunt u alleen telefonisch en schriftelijk contact met ons opnemen.

Kijk uit voor telefonische oplichting

De AIVD heeft een melding ontvangen van iemand die telefonisch is benaderd door een Engels sprekend persoon die zich voordeed als iemand van de Intelligence Service (veiligheidsdienst). De beller informeerde onder meer naar belangrijke persoonsinformatie, zoals een BSN-nummer, postcode en naam.

Wij zullen in een telefoongesprek nooit naar dit soort persoonlijke informatie vragen.

Kijk voor meer informatie op Fraudehelpdesk.nl.

Postadres

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

De AIVD bezoeken

Het hoofdkantoor van de AIVD is gevestigd aan Europaweg 4 in Zoetermeer. Bezoekers moeten van tevoren worden aangemeld. 

Klik hier voor een uitgebreide routebeschrijving.

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), Europaweg 4, Zoetermeer

Vragen over uw veiligheidsonderzoek

Heeft u een vraag over een veiligheidsonderzoek dat u moet ondergaan of waar u bij betrokken bent? Neem contact met ons op

Informatiepunt voor werknemers en studenten van kennisinstellingen

Het Rijksbrede Loket Kennisveiligheid ondersteunt kennisinstellingen bij vragen over de kansen en risico's van (wetenschappelijke) samenwerking met een buitenlandse instelling of bedrijf.

Een klacht indienen over de AIVD

Als u denkt dat de AIVD zich onbehoorlijk heeft gedragen tegenover u of iemand anders, dan kunt u daarover een klacht indienen.

Verzoek tot inzage indienen

Het is mogelijk om bij de AIVD gegevens op te vragen. Die kunnen gaan over uzelf, over een overleden naast familielid of over een bepaald onderwerp.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) bepaalt wat wij u wel en niet ter inzage mogen geven. Meer informatie vindt u op de pagina over inzageverzoeken.

Afdeling Communicatie

De AIVD heeft een afdeling Communicatie die algemene informatie over de dienst verstrekt. Deze afdeling verzorgt ook de publicatie van diverse rapporten en brochures van de AIVD.

De rapporten en brochures staan in digitale vorm op de pagina AIVD-publicaties. 

De afdeling Communicatie is via het algemene telefoonnummer van de AIVD te bereiken.

Acute situatie? Bel de politie

Gaat het om een acute, levensbedreigende situatie? Bel dan de politie op 112.

De AIVD is geen opsporingsinstantie en doet alleen onderzoek naar zaken die een bedreiging van de nationale veiligheid vormen. Als u informatie heeft over criminele activiteiten die niet met de aandachtsgebieden van de AIVD te maken hebben, kunt u contact opnemen met de politie.