Privacy

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Deze verklaring is van toepassing op digitale contactformulieren of brieven waarin u persoonsgegevens invult en waarmee uw gegevens worden verwerkt. De bescherming van gegevens is bij ons geregeld in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017).

Iedere overheidswebsite die is aangesloten bij het Platform Rijksoverheid Online (PRO), waaronder aivd.nl, plaatst analytische (niet-privacygevoelige) cookies die inzicht geven in het functioneren van de website en hoe bezoekers deze website gebruiken. De herleidbaarheid van bezoekers wordt hierbij zoveel mogelijk beperkt. Lees meer op de pagina Cookies.

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt wanneer u een online contactformulier invult en verstuurt, bijvoorbeeld als u een AIVD-publicatie bestelt, een vraag stelt over de procedure van een inzageverzoek of meer wilt weten over de toegankelijkheid van deze website. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die u invult in een contactformulier of een brief en iets over u vertellen of naar u te herleiden zijn, zoals een woonadres, e-mailadres of telefoonnummer.

Hoe verwerkt deze website persoonsgegevens?

Persoonsgegevens op deze website worden alleen geregistreerd bij de verwerking van online contactformulieren. Wij verwerken uw gegevens slechts voor het doel waarvoor u het formulier instuurt, zoals het beantwoorden van een vacaturevraag of het toezenden van een publicatie.

Deze gegevens worden niet gebruikt voor onderzoek van de AIVD naar dreigingen of voor veiligheidsonderzoeken.

Gegevens uit online contactformulieren worden maximaal 5 jaar bewaard en binnen deze wettelijke termijn verwijderd en vernietigd. 

Welke wet is van toepassing?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywetgeving voor burgers, geldt niet voor de AIVD. Gegevensbescherming is bij ons geregeld in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017).

In deze wet is het toezicht op gegevensverwerking nog strikter geregeld dan in de AVG. Onze onafhankelijke toezichthouder CTIVD heeft zonder uitzondering toegang tot onze systemen en kan met alle medewerkers spreken. Deze commissie brengt met regelmaat rapporten uit over het functioneren van de AIVD.