Toegankelijkheid

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) vindt het belangrijk dat iedereen deze website goed kan gebruiken. Ook bezoekers die niet (goed) kunnen horen of zien. Daarom werken we er hard aan om straks helemaal te voldoen aan de leidende richtlijnen voor digitale toegankelijkheid, de WCAG 2.1 op niveau AA.

Alle overheidsinstanties moeten sinds 23 september 2020 bezig zijn met het op termijn toegankelijker maken van hun website. Hoe ver dat werk is gevorderd, wordt uitgedrukt in een status. Die varieert van E - niet-naleving van de richtlijnen - tot A - voldoet volledig.

Deze website voldoet nu aan 48 van de 50 criteria, en heeft daarmee de B-status.

Wat we doen aan toegankelijkheid

  • Onafhankelijke deskundigen hebben (onderdelen van) de website op toegankelijkheid getoetst en zullen dat regelmatig blijven doen.
  • In de hele indeling en bediening van de website houden we rekening met toegankelijkheid.
  • Recente video's zijn op de juiste manier ondertiteld en hebben tekstalternatieven gekregen.
  • Nog bestaande belemmeringen proberen we weg te nemen. Dat doen we samen met het Platform Rijksoverheid Online.

Wat we nog gaan doen aan toegankelijkheid

  • Niet alle PDF-bestanden die toegankelijk moeten zijn, voldoen al helemaal aan de toegankelijkheidseisen. Die bestanden maken we alsnog toegankelijk of we zoeken naar een alternatieve werkwijze. 
  • Het streven is om alleen nog toegankelijke middelen te publiceren. Nieuwe PDF-bestanden en video's die bij plaatsing nog niet direct aan alle eisen voldoen, laten we alsnog zo snel mogelijk volledig toegankelijk maken.
  • Voor de AIVD-kerstpuzzel geldt een uitzondering. Deze PDF-bestanden zijn door CIO BZK/Logius uitgezonderd van WCAG-inspectie en hoeven niet te voldoen aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid.
  • Het Platform Rijksoverheid Online gaat ervoor zorgen dat de infrastructuur van deze website op termijn aan alle functioneel-technische toegankelijkheidseisen voldoet.

Toegankelijkheidsverklaring in het register

Lees hier de toegankelijkheidsverklaring van de AIVD in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Reikwijdte verklaring

Deze verklaring geldt voor alle pagina's op: 

Onderzoek toegankelijkheid AIVD-website

Cardan Technobility heeft de toegankelijkheid van de AIVD-website onderzocht. Dit onderzoek laat zien in hoeverre de website op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).  Hier vindt u het onderzoek van de AIVD-website.

Probleem met de toegankelijkheid van deze site?

Als je ondanks de genomen maatregelen een toegankelijkheidsprobleem ervaart, kun je ons dat laten weten via dit contactformulier.