Toegankelijkheid

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) vindt het belangrijk dat iedereen deze website goed kan gebruiken. Ook bezoekers die niet (goed) kunnen horen of zien. Daarom werken we er hard aan om straks helemaal te voldoen aan de leidende richtlijnen voor digitale toegankelijkheid, de WCAG 2.1 op niveau AA.

Alle overheidsinstanties moeten sinds 23 september 2020 bezig zijn met het op termijn toegankelijker maken van hun website. Hoe ver dat werk is gevorderd, wordt uitgedrukt in een status. Die varieert van E - niet-naleving van de richtlijnen - tot A - voldoet volledig.

Deze website voldoet nu aan 46 van de 50 criteria, en heeft daarmee de B-status.

Wat we doen aan toegankelijkheid

  • Onafhankelijke deskundigen hebben (onderdelen van) de website op toegankelijkheid getoetst en zullen dat regelmatig blijven doen.
  • In de hele indeling en bediening van de website houden we rekening met toegankelijkheid.
  • Nog bestaande belemmeringen proberen we de komende tijd weg te nemen. Dat doen we samen met het Platform Rijksoverheid Online.

Wat we nog gaan doen aan toegankelijkheid

  • Niet alle PDF-bestanden die toegankelijk moeten zijn, voldoen al helemaal aan de toegankelijkheidseisen. De komende periode maken we die bestanden alsnog toegankelijk. Onder meer met betere tags en bladwijzers, of door publicatie in HTML.
  • Video's zijn ondertiteld en hebben tekstalternatieven. Sommige tekstalternatieven gaan we beter en vollediger maken.
  • Het Platform Rijksoverheid Online gaat ervoor zorgen dat de infrastructuur van deze website op termijn aan alle functioneel-technische toegankelijkheidseisen voldoet.

Toegankelijkheidsverklaring in het register

Lees hier de toegankelijkheidsverklaring van de AIVD in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Reikwijdte verklaring

Deze verklaring geldt voor alle pagina's op: 

Onderbouwing van deze verklaring

De onderbouwing van de verklaring staat in het WCAG 2.1 inspectierapport www.aivd.nl - niveau AA.

Probleem met de toegankelijkheid van deze site?

Als je ondanks de genomen maatregelen een toegankelijkheidsprobleem ervaart, kun je ons dat laten weten via dit contactformulier.