Toegankelijkheidsonderzoek AIVD-website

Cardan Technobility heeft de toegankelijkheid van de AIVD-website onderzocht. Dit onderzoek laat zien in hoeverre de website op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).