Formulier voor meldingen over toegankelijkheid

Ervaart u een probleem met de toegankelijkheid van deze website? Vul dan dit formulier in. Andere vragen of meldingen worden niet in behandeling genomen. 

Uw vraag en gegevens

* verplichte velden

Contactformulier toegankelijkheid

De AIVD en privacy

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017). De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is niet van toepassing op de AIVD. Contactformuliergegevens worden binnen de wettelijke verwijderingstermijn vernietigd. Lees meer op aivd.nl/privacy.

Disclaimer

Dit formulier is alleen bedoeld voor vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website. Andere vragen of meldingen nemen wij niet in behandeling. Als u een andere vraag heeft of ons iets wilt melden, kunt u telefonisch contact opnemen met de AIVD