Contactformulier toegankelijkheid

Ervaart u een probleem met de toegankelijkheid van deze website? Vul dan dit formulier in. Andere vragen of meldingen worden niet in behandeling genomen. 

Contactformulier toegankelijkheid

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017). De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is niet van toepassing op de AIVD. Contactformuliergegevens worden binnen de wettelijke verwijderingstermijn vernietigd. Lees meer op aivd.nl/privacy.

Disclaimer

Dit formulier is alleen bedoeld voor vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website. Andere vragen of meldingen nemen wij niet in behandeling. Als u een andere vraag heeft of ons iets wilt melden, kunt u telefonisch contact opnemen met de AIVD