Contactformulier toegankelijkheid

Ervaar je een probleem met de toegankelijkheid van deze website? Vul dan dit formulier in. Andere vragen of meldingen worden niet in behandeling genomen. Neem daarvoor telefonisch contact op via dit telefoonnummer: 079-320 50 50.

Contactformulier toegankelijkheid

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017). De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is niet van toepassing op de AIVD. Contactformuliergegevens worden binnen de wettelijke verwijderingstermijn vernietigd. Lees meer op aivd.nl/privacy.