Loket Kennisveiligheid

Nederlandse kennisinstellingen willen veilig samenwerken met buitenlandse instellingen en bedrijven. Maar collaboraties waarbij gevoelige kennis of technologie wordt overgedragen kunnen een risico vormen voor de nationale veiligheid. Het Loket Kennisveiligheid adviseert kennisinstellingen bij vragen over internationale samenwerkingsverbanden.

De Rijksoverheid komt met dit platform tegemoet aan de behoefte van Nederlandse kennisinstellingen voor het stellen van vragen over de kansen en risico's van een internationaal samenwerkingsverband.

Van ethische kwesties tot ongewenste kennisoverdracht

Dit kan gaan om vragen over de ongewenste overdracht van kennis. Vaak spelen ethische kwesties, waaronder misbruik van onderzoeksresultaten, een rol. Of bestaat het vermoeden over heimelijke beïnvloeding in het land van de partner. 

Maar ook voor andere gerelateerde vragen of praktische zaken kunnen kunnen medewerkers en studenten bij het Loket Kennisveiligheid terecht. Dit loket is niet land-gebonden. U kunt dus vragen stellen over alle landen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is voor dit loket het primaire aanspreekpunt. Indien nodig kunnen vragen nader worden afgestemd met het betrokken ministerie.

Wat is kennisveiligheid?

Kennisveiligheid draait in eerste instantie om het voorkomen van ongewenste overdracht van gevoelige kennis en technologie. Kennisoverdracht is ongewenst wanneer die een negatief effect heeft op onze nationale veiligheid en de Nederlandse innovatiekracht.

Daarnaast richt kennisveiligheid op het tegenhouden van verborgen beïnvloedings- en inmengingsactiviteiten van lokale overheden in het hoger onderwijs en de wetenschap.

Tot slot kunnen ethische kwesties van invloed zijn op samenwerkingsverbanden met personen en instellingen uit landen waar grondrechten niet worden gerespecteerd. 

Vragen? Neem contact op met het loket

Stel uw vraag via het online contactformulier van het Rijksbreed Loket Kennisveiligheid.

Op deze website zijn ook diverse tools en kaders te vinden die bestuurders of wetenschapers kunnen helpen om zelf tot een goede afweging te komen.

Loketkennisveiligheid.nl