Een van de basistaken van de AIVD is het bevorderen van de veiligheid van personen, objecten, processen, producten en diensten die van belang zijn voor de nationale veiligheid.

De dienst duidt concrete en voorstelbare dreigingen tegen:

  • personen en objecten binnen het rijksdomein;
  • sectoren die zijn aangesloten bij het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb);
  • aanbieders die een essentiële functie vervullen ten behoeve van producten, processen en diensten in het maatschappelijk leven (vitale aanbieders);
  • strategische partners.

Het uitvoeren van de werkzaamheden voor het rijksdomein in het Stelsel bewaken en beveiligen valt onder de zogeheten e-taak. Deze is vernoemd naar artikel 8 lid 2e van de Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De overige inspanningen die hierboven zijn genoemd verrichten wij in het kader van de c-taak (art 8 lid 2c).