Contact

Twijfelt u aan de bedoelingen van personen of instanties die goederen, kennis of technologie van uw organisatie willen betrekken? Dan kunt u met uw vragen en meldingen bij onderstaande instanties terecht. Ook als het om zaken gaat die niet in dit webdossier vermeld staan.

Voor risicoanalyses en advies:

Unit Contraproliferatie

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

Telefoon: 079 320 50 50

Informatie over gerubriceerde defensieopdrachten en beveiligingsadviezen voor Defensieorderbedrijven (ABDO-bedrijven):

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Bureau Industrieveiligheid

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

Telefoon: 070 441 94 63

Bureau Industrieveiligheid van de MIVD

indussec@mindef.nl

Informatie over transacties, exportvergunningplicht en het aanvragen van uitvoervergunningen:

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU)

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Telefoon: 088 151 21 22

Informatie over uitvoer bij de Belastingdienst.

Informatie over Europese exportmaatregelen

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie IMH/Exportcontrole

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

Telefoon: 070 348 59 54

www.rijksoverheid.nl/exportcontrole

Ga terug naar Massavernietigingswapens.