Massavernietigingswapens

Massavernietigingswapens zijn chemische, biologische en nucleaire wapens die in korte tijd veel mensen kunnen doden. Overbrengingsmiddelen (lanceersystemen) voor deze wapens zijn bijvoorbeeld ballistische raketten, kruisraketten en onbemande vliegtuigen.

De ontwikkeling, productie en verspreiding (proliferatie) van massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen wordt wereldwijd beschouwd als een reëel gevaar voor de internationale veiligheid.

De gezamenlijke Unit Contraproliferatie (UCP) van de AIVD en MIVD doet onderzoek naar landen die mogelijk massavernietigingswapens ontwikkelen. Daarnaast onderzoekt de unit hoe landen kennis en goederen proberen te bemachtigen die nodig zijn om massavernietigingswapens te maken.

Veel kennis en goederen worden door landen van zorg vanwege de hoge kwaliteitseisen in westerse landen verworven, ook in Nederland.

Wij onderkennen deze activiteiten en gaan proliferatie tegen. Door tussenkomst van de MIVD en AIVD worden regelmatig verwervingspogingen voorkomen.

Wat organisaties zelf kunnen doen

Het risico bestaat dat een bedrijf of (wetenschappelijke) instelling ongewild betrokken raakt bij leveringen voor programma's voor massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen. Deze website helpt om de risico's te herkennen en geeft informatie over de maatregelen die kunnen worden genomen.

Massavernietigingswapens in het kort

Wat

Massavernietigingswapens zijn onder meer chemische, biologische en nucleaire wapens. Overbrengingsmiddelen zijn bijvoorbeeld ballistische raketten, kruisraketten en onbemande vliegtuigen. Ontwikkeling, productie en verspreiding (proliferatie) van massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen wordt wereldwijd beschouwd als een reëel gevaar voor de internationale veiligheid en wordt internationaal bestreden.

Wie 

'Landen van zorg': landen die ervan worden verdacht massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen te ontwikkelen, en doelen na te streven die een bedreiging kunnen vormen. Het gaat hierbij onder meer om Syrië, Pakistan, Iran, Noord-Korea, Rusland en China. Behalve landen kunnen ook terroristische groeperingen of individuele terroristen interesse hebben voor dergelijke wapens.

Taak van de AIVD

Proliferatie onderkennen en tegengaan. Tevens hulp bieden aan bedrijven en instellingen om de risico's voor de organisatie te analyseren.

Ga terug naar het overzicht van alle onderwerpen.