Massavernietigingswapens

Massavernietigingswapens zijn chemische, biologische en nucleaire wapens die in korte tijd veel mensen kunnen doden. Overbrengingsmiddelen (lanceersystemen) voor deze wapens zijn bijvoorbeeld ballistische raketten, kruisraketten en onbemande vliegtuigen.

De ontwikkeling, productie en verspreiding (proliferatie) van massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen wordt wereldwijd beschouwd als een reëel gevaar voor de internationale veiligheid.

De AIVD onderkent deze activiteiten en gaat proliferatie tegen. Ook u kunt iets doen: het risico bestaat dat uw bedrijf of (wetenschappelijke) instelling ongewild betrokken raakt bij leveringen voor programma's voor massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen. Deze website helpt uw organisatie de risico's te herkennen en informeert u over de maatregelen die u kunt nemen.

Massavernietigingswapens in het kort
Wat

Massavernietigingswapens zijn onder meer chemische, biologische en nucleaire wapens. Overbrengingsmiddelen zijn bijvoorbeeld ballistische raketten, kruisraketten en onbemande vliegtuigen. Ontwikkeling, productie en verspreiding (proliferatie) van massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen wordt wereldwijd beschouwd als een reëel gevaar voor de internationale veiligheid en wordt internationaal bestreden.

Wie 

'Landen van zorg': landen die ervan worden verdacht massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen te ontwikkelen, en doelen na te streven die een bedreiging kunnen vormen. Behalve landen, kunnen ook terroristische groeperingen of individuele terroristen interesse hebben voor dergelijke wapens.

Taak van de AIVD

Proliferatie onderkennen en tegengaan. Tevens hulp bieden aan bedrijven en instellingen om de risico's voor de organisatie te analyseren.