Hoe herkent u een risicovolle transactie?

Levert uw bedrijf goederen of diensten aan andere landen? Dan bestaat het risico ongewild betrokken te raken bij leveringen voor programma's voor massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen. Op deze pagina staat hoe u een risicovolle transactie kunt herkennen.

Oók als het landen betreft waarvan u niet verwacht dat ze dergelijke activiteiten uitvoeren. Goederen kunnen immers uiteindelijk bestemd zijn voor landen van zorg.

De hier beschreven aandachtspunten helpen u bij het herkennen van risicovolle transacties.

Dual-use-goederen

Veel van de materialen en technologie die nodig zijn voor massavernietigingswapens, worden doorgaans ook toegepast in producten voor vreedzaam gebruik. Ze zijn kortom geschikt voor 'dual use', voor tweeërlei gebruik. Dit maakt het extra lastig om dergelijke verwervingsactiviteiten te herkennen.

Om eventuele risico's vast te kunnen stellen is het belangrijk dat u nagaat of de goederen en kennis die u mogelijk gaat leveren, dual-use-goederen zijn. Meer informatie over wat hieronder valt en wat de exportregels hierbij zijn, kunt u vinden op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ook is het van belang na te gaan of uw afnemers zich transparant en marktconform opstellen. Het is belangrijk te weten wie de echte (eind)afnemer is en waarvoor deze het bestelde gaat gebruiken.

Indicatoren risicovolle transacties

Voor het herkennen van risicovolle transacties kunt u onderstaande aandachtspunten als leidraad gebruiken.

 1. De bestelling omvat strategische goederen.
 2. De bestemming van de goederen is een land van zorg. Deze landen worden ervan verdacht dat zij in strijd met internationale verdragen werken aan het ontwikkelen van massavernietigingswapens en hun overbrengingsmiddelen of dat zij hier al over beschikken.
 3. De eindbestemming is onduidelijk.
 4. De besteller heeft banden met het defensieapparaat van een land van zorg.
 5. De contacten verlopen via een ongebruikelijk e-mailadres.
 6. Het eindgebruik en/of de eindgebruiker zijn onduidelijk:
  1. referenties zijn niet eenduidig;
  2. de besteller geeft onvoldoende antwoord op technische of commerciële vragen;
  3. de aard van de opdrachtgevende organisatie en/of eindgebruiker wijkt af van de aard van de bestelde goederen.
 7. De bestelde hoeveelheid of specificatie wijkt af van wat gebruikelijk is.
 8. De koper is bereid een hogere prijs te betalen dan de marktprijs.
 9. De koper heeft ongewone wensen of voorwaarden voor de betaling, leverantie of nazorg, zoals geen installatie of service ter plaatse.

Lees meer over hoe landen van zorg diverse methodes gebruiken om de exportcontroles te omzeilen

Of ga terug naar de hoofdpagina van dit onderwerp.