(Contra)proliferatie

Proliferatie van massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen wordt wereldwijd beschouwd als een reëel gevaar voor de internationale veiligheid.

Proliferatie houdt in:

  • de ontwikkeling en productie van massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen;
  • de verwerving van materialen, technologie en wetenschappelijke kennis om deze wapens te ontwikkelen.

Er zijn landen waarover een verdenking bestaat dat zij massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen ontwikkelen. Overbrengingsmiddelen zijn bijvoorbeeld raketten waarmee massavernietigingswapens daadwerkelijk kunnen worden ingezet. Ook worden zij ervan verdacht doelen na te streven die een bedreiging kunnen vormen voor de internationale rechtsorde, de veiligheid en belangen van Nederland en zijn bondgenoten.

Deze landen onttrekken zich vaak aan de internationale verdragen die zijn afgesloten om de risico's van proliferatie in te dammen. Daarnaast vormen deze regimes een bedreiging voor de politieke stabiliteit en daarmee de veiligheid in de regio. Dergelijke landen noemen we ‘landen van zorg'.

Naast staten kunnen ook terroristische groeperingen of individuele terroristen interesse hebben voor dergelijke wapens.

Risico's voor bedrijven en wetenschappelijke instellingen

Uw bedrijf of instelling kan ongewild betrokken raken bij leveringen voor programma's voor massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen.

Landen die dergelijke wapens willen produceren, zoeken deze kennis, vaardigheden en goederen vooral in geïndustrialiseerde landen. Daar waar hoogwaardige technologie en goederen voorhanden zijn, dus ook in Nederland. Vaak gebeurt dit op heimelijke wijze. Lang niet altijd zal het daarbij voor u direct duidelijk zijn dat het om verwerving voor dergelijke programma's gaat.

Deze website helpt u en uw organisatie heimelijke verwervingspogingen te herkennen. Ook leest u over de maatregelen die u kunt nemen. Zo kunt u de kans beperken dat uw bedrijf ongewild betrokken raakt bij risicovolle transacties.

Aarzel niet om bij vragen of naar aanleiding van ervaringen contact op te nemen met de gezamenlijke Unit Contraproliferatie van de AIVD en de MIVD.

Ga terug naar Massavernietigingswapens.