AIVD voert veiligheidsonderzoeken rechtmatig uit

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft een rapport uitgebracht over de uitvoering van de Wet veiligheidsonderzoeken door de AIVD. Deze wet is van toepassing op personen die een vertrouwensfunctie gaan vervullen. Het gaat dan om circa 45.000 functies bij de rijksoverheid en andere organisaties.

De Commissie concludeert in haar rapport dat de AIVD veiligheidsonderzoeken binnen de kaders van de Wet veiligheidsonderzoeken uitvoert. Wel constateert de commissie enkele kleine verbeterpunten. Zo is de naslag die de politie ten behoeve van deze onderzoeken uitvoert, omvangrijker dan in het Handboek AIVD staat. Dit punt is direct opgepakt en zal op korte termijn zijn opgelost. Tot slot onderschrijft de commissie de keuze van de AIVD om, als noodzakelijk, voorrang te verlenen aan de zorgvuldigheid van de uitvoering van een veiligheidsonderzoek, boven het strikt aanhouden van de wettelijke termijn.