AIVD informeert burgemeesters over AFA

De AIVD heeft alle burgemeesters van Nederland vandaag in een brief geïnformeerd over de werkwijze van de Anti Fascistische Actie (AFA).

De linkse AFA zoekt de confrontatie met in hun ogen ‘rechtse’ partijen tijdens partijbijeenkomsten en demonstraties en probeert dit soort bijeenkomsten te voorkomen door het lokale bestuur op oneigenlijke wijze of onder valse voorwendselen te benaderen. AFA past deze werkwijze ook toe in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De AIVD licht de AFA-werkwijze toe zodat bestuurders in staat zijn hierop adequaat te reageren.

AFA benadert regelmatig – vaak onder het mom van een antidiscriminatiebureau – gemeentebesturen om te voorkomen dat in hun ogen ‘rechtse’ groeperingen de mogelijkheid krijgen bijeenkomsten te houden of te demonstreren. Wanneer AFA kennis heeft van een geplande demonstratie door rechts, worden gemeenten en bijvoorbeeld zaaleigenaren benaderd en gewaarschuwd voor materiële schade die het gevolg kan zijn van dergelijke demonstraties. Schade is in de regel echter juist het gevolg van AFA’s tegendemonstraties.

Elke gemeente die op enigerlei wijze ruimte biedt aan activiteiten van deze ‘rechtse’ bewegingen kan te maken krijgen met AFA. De AIVD brengt waar mogelijk altijd de lokale autoriteiten via de regionale inlichtingendiensten (RID’en) vroegtijdig op de hoogte van te verwachten ontwikkelingen.