Rob Bertholee nieuwe hoofd AIVD

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten R.A.C. (Rob) Bertholee voor te dragen als hoofd AIVD. Bertholee (56) heeft onlangs zijn loopbaan bij het Ministerie van Defensie afgerond.

Van maart 2008 tot oktober 2011 was hij Commandant Landstrijdkrachten. In de periode daarvoor was hij plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, waartoe hij per 1 december 2006 werd bevorderd tot luitenant-generaal.

Van 1975 tot 1979 studeerde Bertholee aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Sinds de start van zijn loopbaan in 1979 vervulde hij uiteenlopende leidinggevende functies bij Defensie. Hij was onder meer plaatsvervangend Commandant tevens chef-staf ISAF III in Kaboel, Directeur van de Directie Aansturen Operationele Gereedstelling bij de Defensiestaf en contingentscommandant van de Nederlandse troepen in Kosovo. Vanwege zijn grote verdiensten voor de Krijgsmacht is Bertholee door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, met de Zwaarden.

De benoeming van Bertholee gaat in op 1 december 2011. Hij is de opvolger van mr. G. L. Bouman, die in mei 2011 werd aangesteld als kwartiermaker nationale politie bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De bezoldiging van het nieuwe hoofd AIVD (de som van de uitkering op grond van de Uitkeringswet Gewezen Militairen en het salaris van het Ministerie van BZK) blijft beneden de norm uit het wetsvoorstel Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.