Dreigingsniveau verhoogd tot 'substantieel'

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau voor ons land, mede op basis van informatie van de AIVD, verhoogd tot 'substantieel'. Dat betekent dat de voorstelbaarheid van een aanslag tegen Nederland of Nederlandse belangen in het buitenland is vergroot.

Oorzaak is vooral de toename van het aantal Nederlanders dat naar Syrië trekt.

De AIVD heeft geconstateerd dat de omvang van de jihadgang naar Syrië fors is gestegen. Jihadreizigers doen in oorlogsgebieden zoals Syrië, kennis en vechtervaring op en kunnen een dreiging vormen tegen westerse doelen. Ook bestaat het risico dat zij anderen uit Nederland aansporen hetzelfde te gaan doen. De NCTV stelt in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN 32) dat deze jihadreizigers zeer radicaal, getraumatiseerd en in hoge mate geweldsbereid kunnen terugkeren naar Nederland, waarna zij hier een bedreiging vormen.

Het DTN schat in, op basis van een breed scala aan informatie, wat het algemene dreigingsniveau voor Nederland is. Het gaat hierbij niet om specifieke plaatsen of tijdstippen, maar om de vraag: hoe groot is de algemene kans dat Nederland getroffen wordt door een terroristische aanslag?

In het DTN nummer 32 staat verder dat er signalen zijn van toegenomen jihadistische radicalisering van kleine groepen jongeren. Soms gaat die radicalisering zeer snel. Tenslotte is in veel landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten de ruimte voor jihadistische netwerken om zich te manifesteren toegenomen. Sommige van deze groepen hebben westerse doelen op het oog, soms ook in Europa. Ook ander westerse landen maken zich zorgen over deze ontwikkeling.

De verschijnselen van radicalisering, jihadgang en terugkeer zijn zorgelijk, maar niet nieuw. Wel nieuw zijn de omvang en de snelheid waarmee de uitreis en terugkeer van jihadisten zich voordoen. De nabijheid en eenvoudige bereikbaarheid van met name Syrië speelt hierbij een grote rol, zegt de NCTV.

AIVD intensiveert onderzoek

De AIVD intensiveert de inzet op het thema 'jihadgang'. Het is cruciaal om vroegtijdig radicalisering bij groepen of individuen te onderkennen en daarop in te spelen. Hierbij is ook de inzet van Regionale Inlichtingendiensten van groot belang. De verzamelde inlichtingen deelt de AIVD, waar nodig, met bestuurlijke partners.

Ook het verzamelen en analyseren van passagiers- en reserveringsgegevens is van essentieel belang voor tijdige signalering van in- en uitreizende jihadisten. Omdat de toename van het aantal uitreizigers een Europees probleem is, werkt de AIVD nauw samen met buitenlandse collega-diensten.