Commissie-Dessens biedt evaluatierapport Wiv 2002 aan

De commissie-Dessens heeft haar rapport van de evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002) aangeboden aan de ministers van BZK en Defensie. In het rapport pleit de commissie voor modernisering van bevoegdheden en betere waarborgen.

Nieuwe balans tussen bevoegdheden en waarborgen

Er is een nieuwe balans nodig tussen het effectief kunnen opereren van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de rechtsstatelijke waarborgen. Deze balans moet stevig in de wet zijn verankerd.

Door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen moeten inlichtingen- en veiligheidsdiensten ook op de kabel actief kunnen zijn op het moment dat er sprake is van bedreiging van de nationale veiligheid.

Evaluatie na 10 jaar

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002) bestond op 29 mei 2012 tien jaar. In de 10 jaar van haar bestaan was de wet nog niet geëvalueerd. Daarom verzocht de Tweede Kamer de wet te laten evalueren. Hiervoor is destijds de Evaluatiecommissie Wiv 2002 ingesteld, onder voorzitterschap van Stan Dessens.

De commissie is in februari 2013 met haar werkzaamheden begonnen en heeft op 2 december 2013 haar evaluatierapport aangeboden.

Minister Plasterk (BZK) en minister Hennis - Plasschaert (Defensie) komen in het voorjaar met een reactie op de bevindingen en aanbevelingen in het rapport.