AIVD gereorganiseerd

De AIVD is met ingang van 1 januari 2015 gereorganiseerd om op effectievere en efficiëntere wijze dreigingen in beeld te krijgen.

De samenleving is voortdurend in verandering met technologie en internationalisering als katalysator. Dat geldt ook voor de dreigingen tegen de samenleving. Jihadisme, spionage, internationale politieke onrust en de situatie aan de oostgrens van Europa stellen steeds nieuwe eisen aan de AIVD.

Onderzoeken naar buitenlandse en binnenlandse dreiging in één directie

Met de nieuwe organisatiestructuur zijn de onderzoeken naar binnenlandse en buitenlandse dreigingen samengevoegd in een directie: Inlichtingen. Eerder was het zo dat de onderzoeken verdeeld waren over twee directies: Binnenlandse Veiligheid en Inlichtingen Buitenland. In de dreiging die wij zien lopen beide aandachtsgebieden en taken door elkaar heen.

Operationele expertise ondergebracht in directie Operatiën

De directie Inlichtingen werkt zeer nauw samen met de directie Operatiën, waar alle expertise op het gebied van het vergaren van inlichtingen is samengebracht. Het gaat hier om zowel het verwerven van informatie via menselijke bronnen als uit technische bronnen. Deze 'bijzondere inlichtingenmiddelen' mag de dienst in bepaalde situaties inzetten. Ook valt het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging onder de directie Operatiën.

Onder de derde directie zijn de businessunit Veiligheidsonderzoeken en de bedrijfsvoering van de AIVD ondergebracht.

De reorganisatie was ook nodig vanwege de bezuiniging die de dienst in 2012 is opgelegd. Hierdoor is op de staf en ondersteuning bezuinigd.

Hoofd AIVD heet tegenwoordig directeur-generaal AIVD

De dienst wordt geleid door Rob Bertholee. Zijn plaatsvervanger is Marc Kuipers.

De aanspreektitel van de leiding van de AIVD is met ingang van 1 januari 2015 gewijzigd in directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en plaatsvervangend directeur-generaal. Hiermee wordt duidelijker dat de AIVD onderdeel uitmaakt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie is te vinden op de Organisatiepagina van de AIVD.