Rechter wil onafhankelijke toets afluisteren advocaten

De rechtbank Den Haag wil dat de Staat binnen 6 maanden haar beleid ten aanzien van het afluisteren door inlichtingen- en veiligheidsdiensten van advocaten verandert. De rechter wil dat een onafhankelijk orgaan de bevoegdheid krijgt om het afluisteren te voorkomen of te beƫindigen. Tot die uitspraak kwam de rechtbank Den Haag gisteren.

De rechter deed uitspraak in een zaak die was aangespannen door advocatenkantoor Prakken d'Oliveira uit Amsterdam. Deze menen op grote schaal te zijn afgeluisterd door de AIVD. Het is de rechter niet gebleken dat de AIVD op grote schaal advocaten heeft afgeluisterd.

De rechter verlangt in zijn uitspraak dat een onafhankelijk orgaan toetst of en onder welke voorwaarden verkregen informatie aan het Openbaar Ministerie mag worden verstrekt.

Volgens de rechtbank zijn de waarborgen voor de inbreuk op het verschoningsrecht van advocaten op dit moment niet toereikend.

De Staat bestudeert de uitspraak van de rechtbank.