Brief CTIVD over onderzoek naar uitvoering moties

Brief van Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) met de aankondiging van een onderzoek naar de uitvoering van twee moties vanuit de Kamer.

De moties betreffen het vaststellen van criteria voor samenwerking met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de procedure bij het uitwisselen van metadata met deze diensten.

Tijdens het debat met de regering in april 2014 over de relatie tussen de Nederlandse diensten en de National Security Agency (NSA) dienden de Kamerleden Segers (ChristenUnie) en Schouw (D66) bovenstaande moties in. In beide moties verzoekt de Kamer de CTIVD om in de jaarlijkse rapportage in te gaan op de uitvoering van de moties.