Seminar AIVD2020 vol met 'young brainpower'

De AIVD vierde op 5 november zijn 70-jarig bestaan met een seminar óver en mét de toekomst: 'young brainpower'.

Meer dan 80 jonge professionals met diverse achtergronden waren naar de AIVD gekomen om van gedachten te wisselen. Directeur-generaal Rob Bertholee heette de aanwezig welkom.

Aan de hand van enkele mythes en misverstanden kwam de discussie in de zaal los. 'De AIVD wordt niet gecontroleerd' (onjuist), 'Je kunt pas Kamerlid worden na screening door de AIVD' (onjuist), 'Alle aanwezigen vandaag zijn gescreend' (juist).

Na de plenaire opening ging de groep uiteen in workshops met thema's als: 'Laat ze lekker gaan!' (jihadisme en radicalisering), 'Tappen wat je tappen kunt!' (de nieuwe wet), 'Concreet gevaar, concrete schade' (cyberdreiging) en 'Voorstelbare nieuwe dreigingen?' (doemdenken 2020).

In het afsluitende uur werd in de zaal weer gezamenlijk gesproken over de uitkomsten van de workshops en andere onderwerpen die de dienst en de aanwezigen bezighielden, waarna de dag werd afgesloten met een borrel.