Koning op werkbezoek bij Joint Sigint Cyber Unit

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend 31 maart samen met minister Plasterk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Zoetermeer een werkbezoek gebracht aan de Joint Sigint Cyber Unit (JSCU), een samenwerkingsverband tussen de AIVD en MIVD.

De JSCU heeft onder meer als taak het verwerven van gegevens uit technische bronnen en het ontsluiten van deze gegevens.

De Koning en minister Plasterk spraken met medewerkers over een onderzoek naar een jihadistisch netwerk en de bijdrage van JSCU aan een dergelijk onderzoek. Daarbij kwam onder meer naar voren welke dilemma's en keuzes een rol spelen. Bij het gesprek kwamen de juridische aspecten, de rol van JSCU en technische bronnen als Sigint aan bod. De JSCU is gespecialiseerd in Signals Intelligence (Sigint) en Cyber. Sigint omvat inlichtingen die worden verzameld uit (tele)communicatie. Cyber is een verzamelnaam voor verschillende activiteiten die te maken hebben met computernetwerken en datastromen.

De Koning en de minister spraken aansluitend over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, die het Kabinet dit jaar in zal dienen bij de Tweede Kamer. Tijdens dit gesprek kwamen onder andere de dilemma's bij interceptie van telecommunicatie en bij het waarborgen van privacy aan bod.

Het bezoek met minister Plasterk maakt deel uit van een reeks van werkbezoeken van de Koning met ministers waarbij de desbetreffende bewindspersoon een deel van zijn of haar werkterrein of ministerie laat zien.