Dick Schoof aan de slag als nieuwe baas AIVD

Dick Schoof is vandaag begonnen in zijn nieuwe functie als directeur-generaal van de AIVD.

Loopbaan

Dick Schoof was sinds 2013 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Daarvoor was hij onder andere directeur-generaal Politie bij hetzelfde ministerie, directeur-generaal Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hoofddirecteur van de Immigratie en Naturalisatie Dienst IND en plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Schoof studeerde Planologie aan de Universiteit van Nijmegen.

Dick Schoof volgt Rob Bertholee op, die tussen 2011 en 2018 directeur-generaal van de AIVD was.

Organisatie beter leren kennen

De agenda van Dick Schoof zal tot het einde van dit jaar vooral gevuld zijn met interne activiteiten. Zo brengt hij een bezoek aan alle units en afdelingen om de AIVD als organisatie en zijn medewerkers beter te leren kennen.