Dick Schoof vertrekt per 1 maart bij de AIVD

Drs. H.W.M. (Dick) Schoof wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2020.

Dick Schoof is momenteel directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder was hij onder andere directeur-generaal Politie bij hetzelfde ministerie, directeur-generaal Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, hoofddirecteur van de Immigratie en Naturalisatie Dienst en plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Justitie.

Dick Schoof studeerde Planologie aan de Universiteit van Nijmegen.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.