Nieuwe formulieren voor veiligheidsonderzoeken

Met ingang van 19 oktober 2020 zijn veiligheidsonderzoeken uitsluitend aan te vragen met de vernieuwde, gezamenlijke Aanmelding Veiligheidsonderzoek (AV) en Opgave Persoonlijke Gegevens (OPG). Deze formulieren staan op de website van zowel de AIVD als de MIVD.

Beeld: ©iStockphoto

In de vernieuwde OPG zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijziging is dat de handtekening van de partner niet meer nodig is. Hiermee nemen we een obstakel weg dat voor vertraging in het behandelen van een veiligheidsonderzoek kan zorgen.

Daarnaast kan betrokkenen in de nieuwe OPG onder meer worden gevraagd naar militaire rang en huisgenoten, indien dit van toepassing is.

De formulieren voor de Burgerluchtvaart en Politie blijven onveranderd.

Vanaf 19 oktober kunnen aanvragen voor veiligheidsonderzoeken bij de MIVD ook alleen nog maar ingestuurd worden door middel van de AV. Andere formulieren zoals de ‘Dfe138’ komen hierbij te vervallen.

Volgende stap

Met de nieuwe AV en OPG zet de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) een volgende stap naar een meer uniforme manier van werken. Alle formulieren van UVO zijn nu te gebruiken voor het aanvragen van veiligheidsonderzoeken bij zowel de AIVD als de MIVD.