Ministerraad stemt in met beveiligingsverdrag met België

Vrijdag 9 oktober heeft de Ministerraad ingestemd met het beveiligingsverdrag tussen Nederland en België.

Dit verdrag regelt de beveiliging van gerubriceerde informatie die onderling wordt uitgewisseld. Zowel voor de overheid als voor bedrijven, zoals defensiebedrijven die een Belgische opdracht krijgen of Nederlandse bedrijven die in de Belgische kerncentrales werken.

Na ratificatie treedt het verdrag in werking

Het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) kreeg vorig jaar de verantwoordelijkheid om dit soort beveiligingsverdragen namens Nederland af te sluiten. Met de meeste landen om ons heen hebben we zo'n verdrag nog niet. Nederlandse bedrijven kunnen door deze verdragen meedingen naar opdrachten voor buitenlandse overheden. En de Nederlandse overheid heeft betere waarborgen als zij met een buitenlandse partij in zee gaat.

Deze taak is bij het NBV belegd, omdat het NBV al veel langer de nationale autoriteit is voor gerubriceerde informatie in Nederland die wordt uitgewisseld met de EU en de NAVO. Deze nieuwe taak sluit daar goed bij aan. Het verdrag met België is reeds getekend en gaat nu het ratificatieproces in. Daarna treedt het in werking. De komende periode zullen regelmatig nieuwe verdragen worden afgerond.