Ondernemersloket Economische Veiligheid van start

Vandaag werd het Ondernemersloket Economische Veiligheid, een informatie- en adviesloket voor het Nederlandse kennisintensieve mkb gelanceerd door Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat).

Beeld: ©iStockphoto

Het Ondernemersloket Economische Veiligheid is een samenwerking tussen meerdere ministeries en de inlichtingen– en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Het wordt gecoördineerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) kan de AIVD naslag doen in informatie die al aanwezig is in onze systemen.

Wet Vifo

Daarnaast treedt op 1 juni de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo) in werking, een wet die het mogelijk maakt om wijzigingen in zeggenschap vanwege investeringen, fusies en overnames te toetsen. Beide instrumenten ondersteunen en beschermen de Nederlandse economie en kennisintensieve bedrijven tegen ongewenste kennisoverdracht.

Een centraal loket voor ondernemers

Op de website van het loket vinden ondernemers actuele informatie en kennis over diverse onderwerpen rondom economische veiligheid, waaronder export van strategische goederen en informatie over de Wet Vifo. Ook kunnen mkb-ondernemers er advies vragen over mogelijke risico’s en de maatregelen die zij daartegen kunnen nemen.

Naar het Ondernemersloket Economische Veiligheid