Dreigingsniveau Nederland verhoogd naar substantieel

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vandaag Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 59 uitgebracht. Het dreigingsniveau wordt verhoogd van niveau 3 naar niveau 4. Dit betekent dat de de dreiging is opgeschoven van aanzienlijk naar substantieel. Daarmee wordt de kans op een aanslag als reëel ingeschat.

DTN cover
Beeld: ©NCTV

Een optelsom van ontwikkelingen zorgt voor de verhoging van het dreigingsniveau. Door het gewelddadige conflict in Israël en de Palestijnse gebieden, koranschendingen in verschillende Europese landen en de oproepen tot aanslagen van terroristische organisaties is de dreiging vanuit het jihadisme toegenomen. De recentelijke aanslagen in ons omringende landen laten zien dat individuen aan deze oproepen gehoor geven. Ook een aantal arrestaties in naburige Europese landen van verdachten die de intentie hadden om uit jihadistisch motief een aanslag te plegen zijn hier voorbeelden van. Daarnaast is de dreiging vanuit het rechts-extremisme en anti-institutioneel extremisme onverminderd aanwezig.

Nederland werkt met een systeem van dreigingsniveaus. Die geven aan hoe groot de kans is op een terroristische aanslag in of tegen Nederland. De NCTV publiceert hiertoe het DTN. Informatie van de AIVD vormt belangrijke input voor het dreigingsbeeld.