Cybersecuritybeeld Nederland 2016

Jaarlijks publiceert het Nationaal Cyber Security Centrum het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN). Het CSBN komt in nauwe samenwerking met publieke en private partners tot stand.

Doel is het bieden van inzicht in ontwikkelingen, belangen, dreigingen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity.