Kamerbrief over jaarplan over 2017

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het jaarplan van de AIVD voor 2017.

In dit document staan in hoofdlijnen de prioriteiten en accenten binnen de onderzoeken van de AIVD.