Kamerbrief over heimelijke beïnvloeding van de publieke opinie door statelijke actoren

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken ten aanzien van heimelijke beïnvloeding.