Kamerbrief minister BZK en minister Defensie bij CTIVD-rapport nr. 60 over wegingsnotities voor internationale samenwerking met CTG- en sigint-partners

Kamerbrief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie bij rapport nr. 60 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over wegingsnotities voor internationale samenwerking met CTG- en sigint-partners.

Download deze kamerbrief als PDF-bestand op de CTIVD-website.