Kamerbrief met reactie ministers BZK en Defensie op CTIVD-rapport nr. 64

Kamerbrief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie met de reactie op het rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) nr. 64 over selectie in het proces van onderzoeksopdrachtgerichte interceptie.

In de brief halen de ministers de conclusie van de CTIVD aan dat het algemene beeld laat zien dat de diensten grote stappen hebben gezet in de ontwikkeling van beleid en werkinstructies op het terrein van selectie. Dit heeft er ook toe geleid dat in het voorjaar van 2019 gezamenlijk beleid van de diensten tot stand is gekomen voor selectie.

Wat betreft de uitvoering in de praktijk constateert de CTIVD enkele onrechtmatigheden en onvolkomenheden en doet zij aanbevelingen ter verbetering. De ministers nemen de aanbevelingen over.

De CTIVD heeft over de periode 1 mei 2018 tot 1 januari 2019 onderzoek gedaan naar het selectieproces bij onderzoeksopdrachtgerichte interceptie.