Jaarverslag CIVD 2019

Jaarverslag van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) over 2019.

In het jaarverslag wordt ingegaan op de taak en de grondslag van de commissie voor de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten en wordt een korte toelichting gegeven op de verschillende (type) vergaderingen en activiteiten van de commissie, en de stukken die daar behandeld worden. Daarnaast komt de samenstelling en ondersteuning van de commissie aan bod, en de frequentie en opkomst van de vergaderingen in 2019.

Het jaarverslag is, mede als gevolg van het staatsgeheime karakter van de gedeelde informatie, geen uitputtende opsomming van de onderwerpen die in de commissie aan de orde zijn geweest.