Kamerbrief bij Evaluatie 2020 Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017

Kamerbief van de minister van BZK en de minister van Defensie over rapport 'Evaluatie 2020 Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017'.