Verstoring van een Russische offensieve cybercampagne

Minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Brekelmans van Defensie informeren de Tweede Kamer over een internationale verstoringsoperatie. In nauwe samenwerking tussen het Federal Bureau of Investigation (FBI) en de Cyber National Mission Force (CNMF) met AIVD, MIVD en de Nationale Politie is op 24 juni 2024 een Russische digitale beïnvloedingsoperatie verstoord. 

De Kamerbrief is te lezen op Rijksoverheid.nl