Beslisnota bij Kamerbrief rapporten inzet journalisten als agent

De beslisnota bij de kamerbrief bij de rapporten van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de inzet journalisten als agent.

Beslisnota bij Kamerbrief rapporten inzet journalisten als agent.