Handboek Integriteitsonderzoek

Het Handboek Integriteitsonderzoek is een herziening van de in 1996 uitgebrachte handleiding 'Een beetje integer kan niet'.

De ervaringen die overheden in het verleden hebben opgedaan met de toepassing van de uitgave uit 1996 hebben ten grondslag gelegen aan het vernieuwde handboek. Bovendien zijn nieuwe ontwikkelingen en inzichten op dit terrein in het handboek verwerkt.

Integriteit staat binnen alle geledingen van de overheid hoog in het vaandel. Zowel op Rijks- als op lokaal niveau worden talrijke initiatieven ondernomen om de integriteit te bevorderen.

Het benoemen van een vertrouwenspersoon integriteit (VPI) is één van deze initiatieven.