Trendanalyse Nationale Veiligheid 2024

Het hoofdrapport Trendanalyse Nationale Veiligheid 2024 is opgesteld door het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) op verzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De Trendanalyse brengt de belangrijkste ontwikkelingen voor de nationale veiligheid in kaart en dient daarmee als onderbouwing voor het actualiseren van de implemantatie van Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden. 

Het rapport is te lezen op de website van de NCTV.