Aanbiedingsbrief bij CTIVD-rapport nummer 41 over het onderzoek naar de activiteiten van de BVD

Aanbiedingsbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij het CTIVD rapport nummer 41 over het onderzoek naar de activiteiten van de BVD jegens de heer Roel van Duijn.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de BVD geen bijzondere inlichtingenmiddelen op de heer van Duijn heeft ingezet.