Beantwoording vragen van het lid Kuiken over het gevaar van rechts-extremisme

Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Justitie en Veiligheid op de schriftelijke vragen gesteld door lid Kuiken (PvdA) over ‘het gevaar van rechts-extremisme’. Deze vragen zijn ingezonden op 8 december 2017.