Waar ligt de grens van vrijheid van meningsuiting als het gaat om extremisme?

Nederlandse burgers hebben het recht om activistisch te zijn. Betrokkenheid bij de samenleving is juist goed en vormt in zichzelf geen bedreiging voor de democratie. Activisme is geen aandachtsgebied van de AIVD.

In sommige gevallen overtreden activisten de wet, maar hun activiteiten zijn er in de kern niet op gericht om de democratische rechtsstaat te ondermijnen.

Wel leert de ervaring dat een klein deel van de activisten kan radicaliseren tot extremist. Activisme kan daarmee een voedingsbodem voor extremisme vormen.

De AIVD heeft dus wel een taak in het alert zijn op de overgang van activisme naar vormen waarbij geweld zijn intrede doet of ideologieën worden uitgedragen die in strijd zijn met de Nederlandse democratische rechtsorde. Het antwoord op die vraag is leidend in het wel of niet starten van een onderzoek.

Lees meer over de scheidslijn tussen activisme, extremisme en terrorisme.