Wat is het verschil tussen misinformatie en desinformatie?

Het verspreiden van valse of misleidende informatie komt online veel voor en is een reële dreiging voor de nationale veiligheid. Desinformatie en misinformatie hebben veel overeenkomsten, maar in de kern is er een wezenlijk verschil: de intentie waarmee de informatie wordt verspreid.

Wat is desinformatie?

In het geval van desinformatie verspreidt iemand of een organisatie doelbewust misleidende informatie en doet dat vaak met kwade bedoelingen. De intentie is om willens en wetens meningen te beïnvloeden, geld te verdienen of de samenleving, democratie of volksgezondheid te schaden.

Is de achterliggende gedachte niet om ontvangers doelbewust te misleiden? Dan spreekt de AIVD niet van desinformatie, maar van misinformatie.

Wat is misinformatie?

Bij misinformatie draait het om valse of misleidende informatie die niet goed wordt begrepen en wordt verspreid zonder verdere schadelijke bedoelingen.

De verspreider is er niet van op de hoogte dat de informatie onjuist is, maar het effect van de verspreiding kan nog steeds schadelijk zijn voor de samenleving.

Is des- of misinformatie altijd onjuist?

Dat hoeft niet zo te zijn. In veel gevallen gaat het eerder om een combinatie van daadwerkelijke feiten en verzonnen informatie. Er zit dan wel een kern van waarheid in, maar de gebeurtenis is door de toevoegingen uit de context getrokken.

Ga  terug naar de overzichtspagina: Extremisme.